Zasady Rady Europy rekomendowane przy tworzeniu i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego

W „Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji” możemy przeczytać, że Rada Europy rekomenduje wiele rzeczy Państwom Sygnatariuszom przy tworzeniu i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Jedną z tych zasad jest na pewno równe traktowanie każdego petenta / współpracownika przez każdego urzędnika. W przypadku, gdy nierównego traktowania, urzędnik ma w swoim obowiązku zapewnić zaniechanie tej czynności. Kolejną zasadą, którą Rada Europy rekomenduje to zakaz nadużywania władzy przez urzędników. Jerzy Świątkiewicz w „Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji” pisze: „Cel powinien wynikać z podstawy prawnej działania organu lub interesu publicznego. Naruszenie tych zasad przepis kwalifikuje jako nadużycie uprawnień przez urzędnika, co może skutkować jego odpowiedzialnością”. Urzędnicy powinni być również bezstronni i niezależni. Nie powinni zajmować określonego stanowiska w danej sprawie jeżeli jest to sprzeczne z jego poglądami bądź są pod wpływem osoby trzeciej, która nakazuje im uczynić tak, a nie inaczej oraz interes osobisty, rodzinny itd. Wtedy ktoś może zostać straszliwie i niesłusznie pokrzywdzony. Dlatego urzędnik powinien być jak sędzia – niezależny, bezstronny, obiektywny i nie przekraczać swoich uprawnień i nie wychodzić ponad oczekiwania stron sporu / problemu. Następnym zaleceniem, czy też zasadą Rady Europy są uczciwość oraz uprzejmość.

Przestrzeganie tych zasad zapewni samorządom terytorialnym wysoką pozycję wśród społeczeństwa oraz ich poparcie.Autor

BRU.pl Opublikowano 26 czerwca 2014, 19:26
Wyświetleń: 940